รู้จัก Kmkrumai

>> KM : KruMai ได้ถูกพัฒนาขึ้น จากการให้โอกาสคุณครูเข้ารับการอบรมตามโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” โดยความรับผิดของกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมแม็กซ์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาครู ให้สามารถนำนวัตกรรม Social Media ไปประยุกต์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

>> KM : KruMai จึงได้รับการพัฒนาขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในการพัฒนาทักษะการฟัง และการดู
2. เพื่อนำเสนอทางเลือกสำหรับคุณครูในการใช้สื่อพัฒนาทักษะการฟัง และการดู
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรม Social Media ในการพัฒนาการเรียนการสอน

>> KM : KruMai มีโครงสร้างในการพัฒนาดังนี้
1. นำเสนอข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้พัฒนา
2. นำเสนอนวัตกรรม Social Media เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด สารที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

>> ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะทำงาน ทีมงาน Social Media ทุกท่าน ที่ได้ดำเนินโครงการ ให้การอบรมพัฒนา เปิดโอกาสให้คุณครูได้รู้ จักนวัตกรรม Social Media และพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอนาคตของประเทศชาติในโอกาสต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: