ภาษาถิ่นดีจากบทเพลง

ภาษาถิ่นคืออะไร
ภาษาถิ่นหมายถึงภาษาพื้นเมืองหรือภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของชาวพื้นบ้าน ที่ใช้พูดจากันในหมู่เหล่าของตน ซึ่งแต่ละถิ่นอาจพูดแตกต่างกันไปจากภาษาไทยมาตรฐาน ทั้งในด้านเสียง คำ และการเรียงคำบ้าง แต่ความหมายยังคงเดิม
ความสำคัญของภาษาถิ่น
ภาษาถิ่นนอกจากจะใช้สื่อความหมายกับบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกันให้เข้าใจตรงกันแล้ว การศึกษาและเรียนรู้ภาษาถิ่นนั้นนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากทำให้เราได้สัมผัสกับความงดงามของภาษาถิ่นในแต่ละท้องถิ่นแล้ว การที่เรารู้และเข้าใจภาษาถิ่น ยังช่วยทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันของแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ โดยสรุปแล้ว ภาษาถิ่นมีความสำคัญดังนี้
1.ภาษาถิ่นเป็นภาษาประจำถิ่นที่กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นนั้น ๆ ใช้ติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน จึงมีความสำคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้เป็นเจ้าของภาษา
2.ภาษาถิ่นช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจรากฐานทางด้านประวัติศาสตร์ของกลุ่มชน ช่วยให้เข้าใจสภาพสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านต่าง ๆ เช่น เพลงกล่อมเด็ก สำนวน สุภาษิต ชื่อพืชและสัตว์ ชื่ออาหาร พิธีกรรมต่าง ๆ ฯลฯ
3.ภาษาถิ่นเป็นบ่อเกิดของวรรณกรรมท้องถิ่นทั้งที่เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา และวรรณกรรมที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ภาษาถิ่นจึงเป็นสื่อในการถ่ายทอดวรรณกรรมของกลุ่มชน
4.ภาษาถิ่นเป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชนของท้องถิ่นต่าง ๆ ภาษาถิ่นมีความโดดเด่นในการช่วยรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่นนั้น ๆ ไว้ เช่น การแสดงโนราห์ของภาคใต้ ที่ต้องใช้ภาษาถิ่นใต้ ถ้าเราใช้ภาษาถิ่นอื่น หรือภาษากรุงเทพฯก็จะไม่สื่อ หมดอรรถรสโดยสิ้นเชิง
5.ภาษาถิ่นมีส่วนสำคัญในการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งด้านด้านภาษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ
6.ภาษาถิ่นสะท้อนถึงความเจริญด้านวัฒนธรรมทางด้านภาษาของกลุ่มชาติพันธ์และมีอิทธิพลต่อภาษามาตรฐาน ทำให้มีภาษาใช้กันมากมาย

ตัวอย่างบทเพลงที่มีคำภาษาถิ่นใต้

ชือเพลง หัวใจพรือโฉ้ คำร้อง สมพงค์ ศิริโรจน์ ทำนอง สมพงค์ ศิริโรจน์
อัลบัมบุปผาชน ศิลปินมาลีฮวนน่า

ไม่บอกเธอรู้หรือเปล่า
ถึงเรื่องราว ที่ฉันนั้นแอบรักเธอ
เพียงพบครั้งแรก ตัวฉันแอบจ้องมองเธอ
สวยจริงเว้อ น้องนี้พี่รักกลมเดี้ยน

* ไม่บอกเธอไม่รู้แน่
อยากเข้าไปแค่ หัวใจก็ยังพรือโฉ้
ก็แค่ผู้ชาย อยู่โหมะ แถมยังอดโซ
รักของพี่รักนี้แค่รักหยบ หยบ
อยากมีใครสักคนสักคนช่วยผ่อนคลาย
ความเหงาความเศร้าที่ใจ
บนเส้นทางกว้างไกล
ยังไม่มีใคร หัวใจพี่ยังพรือโฉ้
(*)
ตัวอย่างคำภาษาถิ่นใต้จากบทเพลง หัวใจพรือโฉ้
1. เว้อ หมายถึง เป็นคำต่อท้ายคำภาษาถิ่นใต้ (เช่น ไปไหนเว้อ, มาแลตะเว้อ)
2. รักกลมเดี้ยน หมายถึง รักมาก
3. อยากเข้าไปแค่ หมายถึง อยากเข้าไปใกล้
4. พรือโฉ้ หมายถึง ไม่ปกติ
5. อยู่โหมะ หมายถึง มีหน้าตาไม่หล่อเหลา ขี้เหร่
6. หยบ หยบ หมายถึง แอบ ๆ ซ่อน ๆ , ไม่อยากให้ใครทราบ
ขอขอบคุณ เจ้าของบทประพันธ์เพลงหัวใจพริอโฉ้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: