1. ป ปลา

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (ทักษะการดู)
1. เปิดโฆษณา เรื่อง “ป ปลา” ให้นักเรียนดู จำนวน 2 เที่ยว
2. ครูแจกเอกสารแบบฝึกพัฒนาทักษะการฟังให้นักเรียนคนละ 1 ชุด
3. นักเรียนเขียนตอบคำถามต่อไปนี้ ลงในเอกสารที่ครูแจกให้ (ข้อละ 2 คะแนน)
คำถาม
….1. จากโฆษณาต้องการให้นักเรียนเห็นความสำคัญของอะไร (ทักษะการวิเคราะห์)
….2. บทกลอนในบทโฆษณาเป็นบทกลอนประเภทใด (ทักษะการระบุ)
….3. พลังงานที่กล่าวถึงในบทกลอนมีอะไรบ้าง (ทักษะการระบุ)
….4. ถ้านักเรียนไม่ช่วยกันประหยัดพลังงาน ในอนาคตจะเกิดผลอย่างไร (ทักษะการพยากรณ์)
….5. ยกตัวอย่างวิธีการประหยัดพลังงานมา 3 ตัวอย่าง (ทักษะการทำความกระจ่าง)


แหล่งที่มา >>http://www.youtube.com/watch?v=65WKusegPeE วันที่สืบค้น 1 สิงหาคม 2554.
ขอขอบคุณ โฆษณา>> เรื่อง “ป ปลา”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: