2. ประหยัดพลังงาน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (ทักษะการดู)
1. เปิดโฆษณา เรื่อง “ประหยัดพลังงาน” ให้นักเรียนดู จำนวน 2 เที่ยว
2. ครูแจกเอกสารแบบฝึกพัฒนาทักษะการฟังให้นักเรียนคนละ 1 ชุด
3. นักเรียนเขียนตอบคำถามต่อไปนี้ ลงในเอกสารที่ครูแจกให้ (ข้อละ 2 คะแนน)
คำถาม
….1. จากโฆษณาเน้นการประหยัดพลังงานอะไร (ทักษะการระบุ)
….2. อุปกรณ์ที่กล่าวถึงที่เราสามารถช่วยกันประหยัดไฟได้แก่อะไรบ้าง (ทักษะการระบุ)
….3. ยกตัวอย่างวิธีการปฏิบัติที่เป็นการประหยัดไฟมาอย่างน้อย 3 ชนิด (ทักษะการทำความกระจ่าง)
….4. ถ้าทุกคนปฏิบัติได้ตามโฆษณาที่กล่าวถึงจะเกิดผลอย่างไร (ทักษะการพยากรณ์)
….5. เขียนคำขวัญประหยัดพลังงานไฟฟ้ามาคนละ 1 คำขวัญ (ทักษะการสังเคราะห์)


แหล่งที่มา >>http://www.youtube.com/watch?v=zaNYRrHYrI0&feature=related วันที่สืบค้น 1 สิงหาคม 2554.
ขอขอบคุณ โฆษณา>> เรื่อง “ประหยัดพลังงาน”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: