อาขยาน ป.4

ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา

ปากเป็นเอกเหมือนเสกมนต์ให้คนเชื่อ
ฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉาน
จะกล่าวถ้อยร้อยคำไม่รำคาญ
เป็นรากฐานเทิดตนพ้นลำเค็ญ
เลขเป็นโทโบราญท่านสั่งสอน
เร่งสังวรเวี่ยไว้ใช่ว่าเล่น
การคำนวณควรชำนาญคูณหารเป็น
ช่วยให้เด่นดีหนักหนารู้ท่าคน
หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ
เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล
ยามยากแสนแค้นคับไม่อับจน
ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี
ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลก
ยามวิโยคชีพยับลับร่างหนี
ที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดี
คงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดิน

(ผู้แต่ง: ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา)
————————————————————————————–

พฤษภกาสร

พฤษภกาสร
อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง
สำคัญหมายในกายมี

นรชาติวางวาย
มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตย์ทั่วแต่ชั่วดี
ประดับไว้ในโลกา
(ผู้แต่ง : สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส)
————————————————————————————–

สยามานุสสติ

ใครรานใครรุกด้าว…แดนไทย
ไทยรบจนสุดใจ… ขาดดิ้น
เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล…ยอมสละ สิ้นแล
เสียชีพไป่เสียสิ้น….ชื่อก้องเกียรติงาม

หากสยามยังอยู่ยั้ง….ยืนยง
เราก็เหมือนอยู่คง….ชีพด้วย
หากสยามพินาศลง….ไทยอยู่ ได้ฤา
เราก็เหมือนมอดม้วย…หมดสิ้นสกุลไทย

(พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: